Ošetření masa v domácnosti

Nakoupené maso je nutno zbavit co nejdříve papíru. Přesto, že se k balení má používat papíru, který málo saje vodu, papír se poměrně brzy rozmočí. Záleží na vlhkosti masa. Maso se očistí od papíru, uloží do porcelánové nebo smaltované kryté nádoby a zakryje utěrkou. V létě je maso nutno balit do utěrky namočené v octové vodě. Utěrku je třeba měnit. Maso se ukládá na chladném místě (ve sklepě, spižírně obrácené na severní stranu). Chráněné utěrkou vydrží nejvýše tři dny. Pokud není v parném létě uloženo v chladničce, je lépe zpracovat je ještě téhož dne, kdy bylo koupeno.

Nejvhodnějším místem pro uložení masa v domácnosti je chladnička. Teplota v chladícím prostoru je kolem 4 °C. Chladnička je určena ke krátkodobému skladování masa. Maso uložené v chladničce vydrží as čtyři až pět dní, aniž se sníží jeho jakost. Za delší dobu se maso již kazí. V chladničce maso nezmrzne. Zmrazit lze menší porce masa v odděleném prostoru chladničky (výparníku), tj. v prostoru, v němž lze třeba vyrábět zmrzlinu. Při uložení masa v chladničce je důležité, aby v ní nebyla vysoká relativní vlhkost (vyjadřuje se v procentech absolutní vlhkosti). Vlhkost v chlazeném prostoru se zvyšuje, jsou-li v chladničce otevřené nádoby s tekutinou, nebo je-li přeplněna masem či jinými vlhkými potravinami. Čím je v chladničce nižší teplota, tím může být vyšší vlhkost, čím je teplota vyšší, tím musí být vlhkost nižší. Ukazuje to tabulka 3.

Tabulka 3 

Nejvýhodnější poměry teploty a vlhkosti vzduchu v chladničce

(Klossowski)

 

Teplota v °C                 + 4                   + 3                   + 2                   + 1                   0

Vlhkost v %                  70                    76                    82                    87                    92

 

Chladnička má být opatřena teploměrem. V domácnosti je možno umístit teploměr na stěnu chlazeného prostoru, popřípadě vložit teploměr do sklenice nebo zajistit jinak, aby se nerozbil. V chladírnách prodejen masa a potravin a v závodech veřejného stravování by neměl v chladničce chybět vlhkoměr. Vlhkost se upravuje větráním. V chladničce se maso ukládá volně, oddělení v prostoru chladničky se masem nepřeplňují. Jsou-li v chladničce i jiné potraviny, ukládá se maso v uzavřené nádobě.

Masné výrobky se ukládají na chladném místě, popřípadě v chladničce. Některé výrobky není možno v teplém období skladovat vůbec a je nutno je zpracovat týž den, kdy byly koupeny. To platí třeba o všech druzích vařeného zboží. Rovněž sekané zboží a měkké salámy jsou určeny k brzké spotřebě. Tyto výrobky je možno držet v chladničce asi do tří dnů. Trvanlivé výrobky je nejlépe ukládat zavěšené v chladném místě, popřípadě v chladničce za nízké vlhkosti, jednotlivé kusy volně od sebe a také pokud možno vzdálené od stěny.