Recepty na maso

Maso je oblíbená potravina. Jeho výroba je značně drahá.  Dříve bylo chudším vrstvám těžko dostupné a představa masa byla spojena s představou něčeho slavnostního. Kolik je o tom dokladů v lidovém umění!

V naší republice je spotřeba masa značně vysoká a během poválečných let měla neustálou stoupající tendencí. Spotřeba masa u nás i ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je vysoká. Spotřebitel má stále vyšší požadavky na jeho kvalitu i na jakost masných výrobků. Tyto požadavky vcelku odpovídají celosvětovému směru vývoje poptávky třeba jen v tom, že se více žádá libové maso proti dřívějším požadavkům na maso tučné.

Naše zemědělství zatím nemůže dodávat maso v tom množství a kvalitě, jak to žádá zvýšená životní úroveň. Značná část spotřeby masa se proto musí krýt z dovozu. Jsme zemí velké uzenářské tradice. Výběr masných výrobků u nás patří k nejbohatším na světě.

Proti některým jiným potravinám má maso tu vlastnost, že je surovinou velmi nejednotnou. To platí o částech masa z těla jednoho zvířete, o různých druzích masa a vnitřností i o bohatém výběru nejrůznějších masných výrobků. Je hodně těch, kdo nemají zkušeností s masem nebo neměli možnost nahlédnout do tajů zpracování masa a masných výrobků. Jim především má být určena tento web. Čtenáři najdou na webu názvy masa a masných výrobků, poznají jejich vlastnosti a načerpají o nich aspoň stručné údaje. Názorné příklady uvidí na obrázcích. Publikace chce také vyplnit mezeru v našich kuchařských knihách, jež pochopitelně nemohou věnovat masu plnou pozornost.

Rozsah webu nedovoloval vyčerpat téma do podrobností. Máme však za to, že by detailní výklad nezajímal většinu těch, jimž je web určen. Odborník nám proto jistě promine, když se mu bude zdát, že někde čistě technologickou stránku věci oplošťujeme. Rovněž není možno postihnout všechny změny širokého výběru našich masných výrobků a změny výrobních postupů a předpisů, k nimž výrobní podniky soustavně přistupují. K řadě změn, vedoucích ke zlepšení jakosti a k rozšíření sortimentu došlo i během přípravy tohoto webu. Náš web je určena nejen kuchařům a kuchařkám pro zvyšování jejich odborných znalostí.