Sádlo a lůj

Škvařením syrového tukového pletiva prasat se získá vepřové sádlo. Tavením syrového tukového pletiva skotu se získá hovězí lůj. Vedle másla jsou to významné živočišné tuky, kterých se používá jako potraviny, popřípadě jako průmyslové suroviny.

Hovězí lůj

Syrový lůj se taví při mnohem nižších teplotách, než kterých se dosahuje při škvaření sádla. Proto se lůj označuje jako tavený. Podle smyslových vlastností, které záleží hlavně na stupni prokrvenosti jatečného skotu, se lůj zařazuje do čtyř jakostních tříd. IV. třída se nezpracovává jako potravina a je určena pro technické účely. Syrový lůj ostatní tří… Číst více

Zabijačkové vepřové sádlo

Sádlo se vyškvařuje z hřbetního tuku, z prsního tuku, ze střevního tuku nebo z tzv. syrového kruponového sádla. Největší výtěžnost má plsní tuková tkáň. Je to tukové pletivo uložené na vnitřní straně břišní stěny prasete. Vyškvařením plsního tukového pletiva se získá nejvíce sádla. Plsní sádlo se prodává v podobě srolovaných plástů. Syrové hřbetní sádlo (hřbetní… Číst více