Masné konzervy ve sklenicích

V poslední době se rozšířila výroba a prodej konzerv ve skle. Týká se to především hotových konzervovaných jídel. Do sklenic se konzervuje také proto, že je nedostatek pocínovaného plechu. Výhodou konzerv ve sklenicích je to, že konzument vidí, co kupujete. Při dopravě a v prodeji je nutná určitá opatrnost při zacházení s konzervami. Otevírání sklenic není tak snadné jako otevírání plechovek. Maso a jídla z masa se konzervují buď do malých sklenic obsahu 415 g, nebo do větších, obsahu 830 g. Tvar sklenic je u nás normalizován. Sklo je buď bezbarvé, nebo nahnědlé. Hnědé sklo má chránit obsah sklenice před účinkem světla. U nás se používá k uzavírání sklenic dvou druhů uzávěrů. Jsou to uzávěrky Fénix a SKO. Uzávěr Fénix se skládá z víčka a z postranního pásku, který přidržuje víčko na hrdle sklenice. Při obvodu víčka je gumový těsnící kroužek. Podobný je uzávěr IMRA, který se skládá jen z víčka. Víčko sahá v tomto případě až pod obrubu hrdla sklenice, kde je plech zavíracím strojem smáčknut. Druhým typem závěrů je uzávěr SKO. Sklenice pro tento typ uzávěru jsou poněkud odlišné. Mají na obrubě hrdla na boku výstupek skla  K tomuto výstupku se přitlačí při zavírání okraj víčka tak, že mezi ním a výstupkem je pevně přitlačen gumový těsnící kroužek. Víčko sklenic drží po sterilizaci pod tlakem, který je uvnitř sklenice.
Alternativní možností je pak zavařování do sklenic s patentním uzávěrem. Zde samotná sterilizace splňuje nejen funkční důvod takového postupu, ale i estetický – takové zavařené maso pak i moc pěkně vypadá.  Samotný postup je však stejný jako u běžných zavařovacích sklenic nebo konzerv. Fotografie na této stránce pochází z článku o Zavařování masa do sklenic z webu Zabijačky.cz, děkujeme za jejich zapůjčení.
Otevírání sklenic není snadné, zejména provádí-li se nevhodnými nástroji. Nevýhodou je rovněž, že se může odlomit sklo od obruby sklenice, čímž se znehodnotí obsah. Při otevírání je dobře prorazit hrotem otevíráku plech víčka, čímž se vyrovná tlak v konzervě se zevním tlakem. Snad nejlépe se osvědčil otevírák zobrazený na . Způsobem znázorněným na obr. 136 lze poměrně snadno zachytit okraj víčka závěru Fénix, víčko zvednout a oddělit od skla, aniž se jeho obruba poškodí.
Do sklenic se konzervují především hotová jídla. Některé předpisy pamatují na konzervaci jak ve skle, tak v plechu. Pěkný návod o konzervaci klobás do skla jsme našli na webu o domácích zabijačkách Zabijačky.cz