Některé vady uzenářských výrobků

Jako všechny výrobky, podléhají i uzeniny kontrole, než přijdou do prodeje. Neodpovídá-li některý výrobek nebo výrobní partie předpisům, je stažena, nebo ji odmítne obchod. I v prodeji však může dojít k některým závadám, o nichž chceme stručně zmínit. Delším skladováním dojde u některých výrobků ke svraštění povrchu. Výrobek má oproti čerstvému tmavou barvu, je vyschlý,… Číst více