Trvanlivé výrobky

Trvanlivé výrobky mají většinou tyčový tvar a poměrně tvrdou konzistenci. Obsahují málo vody. Lze je skladovat delší dobu na chladném a dobře větraném místě, kratší dobu při pokojové teplotě. K výrobě trvanlivých výrobků se používá velmi dobré suroviny a jejich přípravě a ošetření se věnuje zvláštní péče.

Turistický trvanlivý salám je lepším druhem turistického salámu. Někdy se označuje jako imitace, čímž se rozumí imitace salámu uherského. Obsahuje asi 60 % vepřového a 40 % hovězího masa. Plní se zpravidla do umělého střeva. Jednotlivé tyče váží asi 1 kg. Trvanlivý turistický salám se udí, dováří, znovu udí a suší. Suší se dvěma způsoby, a to buď kratší dobu (asi 20 dní) za malého přívodu kouře, nebo delší dobu (asi měsíc). Během měsíce se na povrchu salámu vytvoří bílá kulturní plíseň. V nákroji je zřetelná a výrazná mozaika hrubých zrn libového masa a značného množství tuku. Trvanlivý turistický salám má typickou kořeněnou příchuť a je poměrně hodně slaný. Obsahuje asi
38 % vody, 35 % tuku a 3 % soli.

Obyčejný suchý salám je lacinějším druhem trvanlivých salámů. Obsahuje polovinu hovězího masa, včetně asi 50 % masa z hovězích hlav. Druhou polovinu obsahu tvoří vepřové maso a maso z vepřových hlav. V obyčejném suchém salámu je také trochu masa z telecích hlav. Suchý salám se plní do tlustých hovězích střev. Tyče jsou zpravidla tenčí než tyče ostatních druhů trvanlivých salámů (obr. 101). Váží kolem 0,5 kg nebo 1 kg. Výrobek se expeduje do prodeje, když obsah vody poklesne na 50 %. Obyčejný suchý salám je méně tučný, obsahuje asi 17 % tuku. V nákroji je růžově červený se zřetelnou mozaikou svaloviny a tuku. V nákroji jsou také patrny menší šlachy z masa hlav. Obyčejný suchý salám má kořennou chuť a je přiměřeně slaný. Při skusu jsou v něm cítit tužší vazivové součásti.

Uherský salám se k nám dováží. Máme však také vlastní předpisy pro jeho výrobu. Uherský salám se vyrábí v některých specializovaných závodech. Je to výrobek vynikajících kvalit, vyznačený krásnou kresbou drobné mozaiky temně červeného masa a světlého tuku. Plní se do tenkých koňských střev, která jsou i po uschnutí salámu zcela hladká a nesvrašťují se jako u jiných trvanlivých výrobků. Není pravdivé tvrzení, že uherský salám obsahuje oslí nebo koňské maso. Vyrábí se výhradně z vepřového masa. K výrobě se použije asi 60 % libového masa a 40 % tučného masa. Je to vesměs maso těžkých primitivních prasat, která mají temně červenou svalovinu. To také asi vedlo k domněnce o koňském mase. Maso se před vlastní výrobou nechá vyschnout, aby se co nejvíce snížil jeho obsah vody. Uherský salám se také zvlášť koření. Udí se několik dní studeným kouřem, potom se suší v sušárnách po dobu asi 3 měsíců v přesně stanovených podmínkách. Během sušení se tyče pokrývají šedobílou plísní, charakterizující tento druh výrobku. Uherský salám má zvláštní vůni a chuť. Obsahuje vlastně syrové maso, které se změnilo fermentativními pochody. Při skusu je křehký, vláčný, působí na jazyku zvláštním „měkkým“ dojmem. Je typicky kořeněný a poměrně hodně slaný. Nemá mít silně vyznačenou palčivou hořkou chuť zůstávající v ústech po polknutí sousta. Obsah vody ve výrobku je velmi nízký (24 %). Tuku obsahuje uherský salám asi 40 %, soli 3,5 %. Je to nejdražší uzenářský výrobek u nás, který vydrží dlouho i při pokojové teplotě, kdy jen ztrácí na váze.

Lovecký salám obsahuje tři čtvrtiny libového a tučného vepřového masa a jednu čtvrtinu hovězího výřezu. Plní se do umělého střeva, ve kterém se formuje do plochého obdélníkového tvaru (obr. 104). Udí se a suší. Nápadný je právě obdélníkový průřez. V nákroji je typické zrnění svaloviny a tuku. Na povrchu loveckého salámu nemá být plíseň. Obsahuje 25 % vody, 38 % tuku a 3,5 % soli.

Čabajská klobása je buď naší, nebo zahraniční výroby. Je silně kořeněna, hlavně paprikou. Vyrábí se podobně jako uherský salám jen z vepřového masa, udí a suší se. Hotový výrobek se expeduje, když obsah vody poklesne na 20 %. Obsahuje tedy ze všech trvanlivých výrobků nejméně vody. Půlky klobásy jsou na povrchu vrásčité, červenohnědé, mají tuhou konzistenci. Chutí připomíná čabajská klobása uherský salám. Převládá v ní vůně a chuť papriky. Obsahuje 20 % tuku, 50 % masa a 2,2 % soli.

Smíchovský salám je trvanlivý tyčový salám vyráběný ze 40 % hovězího a 30 % vepřového masa a 30 % špeku. Plní se do umělých střev nebo koňských tenkých střev. V nákroji obsahuje jemnou mozaiku svaloviny a většími kostkami tuku (5 x 5 mm). Z trvanlivých výrobků na Slovensku je nutno ještě jmenovat dva. Je to prešovská saláma a spišská klobása.