Trvanlivé výrobky

Trvanlivé výrobky mají většinou tyčový tvar a poměrně tvrdou konzistenci. Obsahují málo vody. Lze je skladovat delší dobu na chladném a dobře větraném místě, kratší dobu při pokojové teplotě. K výrobě trvanlivých výrobků se používá velmi dobré suroviny a jejich přípravě a ošetření se věnuje zvláštní péče. Turistický trvanlivý salám je lepším druhem turistického salámu. Někdy… Číst více

Složení masa

Masem v širším slova smyslu rozumíme všechno, co z jatečných zvířat přichází na stůl jako potravina. Patří sem tedy kromě kosterní svaloviny i vnitřnosti (droby), vepřové nebo telecí kůže, krev aj. Masem v užším slova pak rozumíme kosterní svalovinu včetně kostí, vaziva, šlach, tukové tkáně a jiných částí. U nás se na maso poráží skot, vepři, ovce a… Číst více