Nákup masa

Spotřebitel kupuje maso v prodejnách, kde se většinou prodává jak výsekové maso, tak uzeniny, sádlo, konzervy a jiné. Některé prodejny jsou specializovány pro prodej výsekového masa, jiné pouze pro prodej uzenin. Uzeniny a konzervy se také prodávají v lahůdkářských a ostatní potravinářských prodejnách.
Dnes jsou výroba a zpracování masa odděleny od prodeje. Maso, masné výrobky a konzervy neprocházejí mezičlánkem velkoobchodu, ale výroba dodává maso přímo maloobchodním prodejnám. Tím je zajištěna rychlá cesta masa a masných výrobků z výroby do prodeje.
Ve výrobě se provádí jednak prvotní zpracování jatečných zvířat (na jatkách), jednak se z masa, vnitřností a pomocných surovin vyrábějí všechny druhy masných výrobků. Určitých surovin z těl jatečných zvířat se použije pro technické účely. Postupně se budují velké průmyslové závody s pokročilou mechanizací, kde se zpracuje tělo zvířete až po hotové výrobky. Výsekové maso se z jatečných závodů expeduje v celku, v půlích nebo ve čtvrtích. Jindy se maso dělí ve výsekovém středisku na menší celky, které se dodávají do prodejen. Z výrobních závodů se oddává také balené maso v porcích.
V masných prodejnách jsou výsekové celky vystaveny a zákazník vybírá podle své zkušenosti. Prodavač oddělí v takovém případě žádané množství z celého většího kusu a masa a naváží je.
V prodejnách výsekového masa se rozšiřuje prodej masa porcovaného v balíčcích.
V prodejnách se samoobsluhou se prodává maso porcované, balené ve fólii z umělých hmot nebo v celofánové fólii. Dnes jsou v masném průmyslu zavedeny balící linky, kde se porce přesně odvažují a zatavují do sáčků s označením druhu a ceny masa. Jindy se maso nebo vnitřnosti porcují a odvažují v přípravných prostorách prodejny a balí zpravidla do celofánové fólie. Samoobsluha je moderní způsob prodeje, kdy si konzument porci prohlédne na chlazené vitríně. Prodej je rychlý a hygienický.
Výsekové maso se v prodejně balí do papíru, který málo nasakuje vodou. Je to zpravidla papír značky Havana. Balíček se ještě přebaluje obyčejným balicím papírem.
Dnes se často při nákupu masa používá sáčků z umělé hmoty (igelitu), které si přináší kupující z domu. Do nich vkládá nakoupené maso bez papíru, nebo balené v papíru Havana. Tím se předchází vsakování šťávy z masa do papíru. Maso se také pohodlně přenáší. Uzeniny se prodávají vcelku, ve větších kusech nebo krájené zpravidla na nářezovém stroji. Postupně se bude rozšiřovat prodej krájených uzenin v balíčku z fólie z umělých hmot. Když se z balíčku vysaje vzduch, vydrží uzenina dostatečně dlouho a neztrácí typickou barvu.