Drobné masné výrobky (sekané zboží)

Mezi sekané zboží patří výrobky měkké konzistence, plněné většinou do vepřových nebo hovězích tenkých střev, popřípadě do ovčích střívek (strunek). Jsou to výrobky omezeně trvanlivé, skladují se jen krátkou dobu v chladných a dobře větraných prostorách. Po delším skladování značně vysychají a jsou na povrchu scvrklé a tmavé. Výrobky naplněné do střeva se většinou ovářejí a… Číst více

Zpracování uzenic

Maso se do uzenic zpracovává na speciálních uzenářských strojích. Patří mezi ně především řezací stroj zvaný vlk nebo řezačka, který se podobá velkému strojku na maso. Dalším strojem je kutr, což je velká otáčivá mísa, do níž zasahují napříč rychle se otáčející nože. Jimi se maso seká a mělní. Kutru se používá k výrobě prátu… Číst více